مشخصات فردی
نام : فاطمه رضایت
مشخصات تماس
ایمیل : tsetmc@rayana.ir
تلفن : 09193398873
تحصیلات
حرفه
علایق
سایر موارد